Börcs Község Honlapja polgarmester[kukac]borcs.hu
„A vidék érintése……..”

KERESÉS

Szociális célú tűzifa program

Tájékoztatás szociális célú tűzifa programról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön lehetőség van szociális célú tűzifa igénylésre.

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult a 9/2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján:

  1. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128 250.-Ft),
  2. egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142 500.-Ft),

A rendelet személyi hatálya Börcs község közigazgatási területén élő és bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

A rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a családjában élők személyi adatairól, vagyoni-, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni vagy annak hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

A támogatás iránti kérelmet 2023. január 15. napjáig lehet benyújtani személyesen a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Börcsi Kirendelségén.

A beérkezett kérelmek folyamatosan kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló tűzifa mennyiség erejéig.

A kérelem nyomtatvány a www.borcs.hu oldalról a dokumentumok --> letölthető nyomtatványok menüpontban elérhető.

gyor hulladek honlap banner

logo kisterseg

magyar falu logo

Borcslogó

ELÉRHETŐSÉGEK

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltség Börcs, Erzsébet tér 4.
Telefon: 96/553-240
Mobil: 70/338-5197

Ügyfélfogadási idő Börcsön:

Hétfő: 8-18 óráig
kedd-csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

 

esza